Arman Akademi Web

Ukrayna'da Turizm

Ukrayna'da Turizm

Son iki yıl zarfında  Dolar’ ın ve Euro’ nun, Ukrayna’nın ulusal para birimi Grivna karşısında değer kazanması, yabancı turistler için ülkeyi % 57 oranında ucuzlatmış durumda. Ukrayna hükümeti 2008 yılı bütçesinden 20 milyon Grivna’ yı, Ukrayna’ nın turizm tanıtımı için harcamış. 2008 yılında Ukrayna’ yı 23 milyon turist ziyaret etmiş. 2005 yılında, devlet turizm ajansına göre ülkeyi 17,6 milyon kişi ziyaret etmiş. 2006 yılında ise  18,9 milyon kişinin ülkeyi ziyaret ettiği aynı kuruluş tarafaından ifade ediliyor.

Turistik yerler ve rekreasyon alanı zenginliği bakımından Ukrayna, dünya çapında turistik ülkeler arasında yer alma potansiyeline sahiptir. Uluslararası ilişkilerin gelişmesi, dünya piyasasında milli turistik ürünün pazarlaması, dünya haberleşme ağına dahil olması ve turizm işletmelerinin en ileri tecrübesinden yararlanması için yeni yollar açmaktadır.

Ukrayna; hem AB entegrasyonunun siyasal ve sosyo-ekonomik sürerlerini tamamıyla yansıtan, hem de milli öncellikli hedeflerini göz önünde bulunduran turizm alanındaki uluslararası işbirliğine açık bir ülkedir. Bu bağlamda, Ukrayna uluslararası turizm politikasının, çok yönlü, belirli ülke veya bölge ile verimli ekonomik işbirliği ilk elerine dayanan, belirli bir turistik piyasasının özelliklerine uyduğu söylenebilir.

Bugün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna’nın turizm alanındaki en önemli partnerleri arasında yer almaktadır. Turizm alanındaki ikili ilişkiler, 30 Mayıs 1994 tarihinde Türkiye ile Ukrayna hükümetleri arasında imzalanan İşbirliği Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ukrayna Devlet Turizm ve Sayfiye Yerleri İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığıyla etkin bir işbirliği sürdürmektedir.

Yukarda adı geçen Anlaşma 5. maddesi uyarınca, Ukrayna — Türkiye Turizm Karma Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun ilk toplantısı 1998 yılının Mayıs ayında Ankara’da, ikinci toplantısı ise 2002 yılının Mayıs ayında Kiev’de, üçüncü toplantısı ise 2007 yılının Mart ayında gerçekleşmiştir.

Ukrayna ile Türkiye'nin türizm alanındaki işbirliği uzun zamandır devam etmektedir. İki ülkenin Kültür ve Turizm Bakanları seviyesindeki devamlı temasların yanında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Dünya Turizm Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesinde de ikili ilişkiler sürmektedir.

Ukrayna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin türistik imkanları konusundaki haberleşme ve bilgi alışverişi, turizm fuarların düzenlenmesi ve ortak yatırım projeleri, turizm alanındaki ülkelerarası işbiriğinin önemli konuları arasında yer almaktadır.

Ukraynalıların Türkiye'ye sık sık geldiğini, Türkiye'yi tanıdıgını ve sevdiğini memnuniyetle belirtmek isteriz. Türkler ise, maalesef, genellikle daha az Ukrayna'yı ziyaret etmektedir. Bu nedenle bizlere düşen görev, mümkün olduğu kadarıyla çok sayıda Türk vatandaşının ilgisini Ukrayna'ya çekmektir. Ayrıca, yeni turistik güzergahlar ve turlar düzenlenerek, Türkiye'nin turizm piyasasında rağbet görecek etnik (Kırım bölgesinde), yat ve sağlık türüzmini geliştirerek milli turistik ürününü daha çekici hale getirmektir.

Yorum eklemek için giriş yapın