Arman Akademi Web

Karaganda Devlet Üniversitesi

Karaganda Devlet Üniversitesi

Kazakistan'da kurulmuş en eski ve en büyük çok disiplinli üniversitelerinden biridir. QS World University Rankings sıralamasında ilk 1000 içinde yer almaktadır.

Modern toplumun gelişmesi, ekonomik refah, yaşam kalitesi ve ulusal güvenlik bilimleri eğitim istikrarı,eğitimde ilerleme, bilimsel araştırma sonuçlarının pratik uygulama etkinliğine dönüştürlmesine bağlıdır. Eğitim ve bilimin önemi, günümüzde evrensel insan değerleri arasında yadsınamaz ve sıralamaya konulamaz değerdedir.

Üniversitenin gerçek misyonu, dinamik sosyal gelişim için bir üs olarak bilim ve eğitimin bütünleşmesi çabasıdır. Karaganda Devlet Üniversitesinin en büyük özelliği, klasik üniversitelerinden ziyade, Tp alanında yoğunlaşmış çalşımalardan ibaret olmasıdır.Bu misyon devlet ve toplumun ve gelecek nesillerin eğitimi için hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için bilim ve eğitim ideallerini idare etmektir.

Üniversitemiz, klasik üniversitelerin geleneklerini de takip ederek, her zaman daha yüksek düzeyde eğitim ve bilimi hedef almıştır. ve üniversite eğitiminin temel doğasını onadı. Karaganda Devlet Üniversitesi Kazakistan'da eğitim, bilim ve kültür liderlerinden biridir.

Bugün Karaganda Eyalet Üniversitesi dinamik gelişmekte olan bir üniversitedir. Biz 73 uzmanlık dalında Lisans düzeyinde, 48 uzmanlık dalında Yüksek Lisans düzeyinde,12 uzmanlık dalında doktora düzeyinde eğitim vermekte ve uzmanlık hazırlamakta. Halen, on dört bin Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimiz mevcuttur ve  bu Üniversitesmiz için övünç kaynağımızdır. Modern toplumun ihtiyaçlarına göre üniversitemizde lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız, isteöeleri durumunda kesntisiz öğrenimlerine bir yüksek lisans ve devamında da  doktora eğitimi alabilirler.Karaganda Devlet Üniversitesi 27 yabancı üniversite ve bilimsel merkezleri ile işbirliği içinde yüksek lisans ve doktora öğrencileri hazırlamaktadır.

KSÜ prestij aktif uluslararası işbirliği ile teyit edilir. Üniversitemizin ortakları çeşitli kamu ve devlet kurumları, üniversiteler Kazakistan'da ve yurt dışında bulunmaktadır. Aralarında Yönetim Geliştirme (CAMAN), INTAS için Orta Asya Vakfı vardır - eski Sovyetler Birliği Yeni Bağımsız Devletler bilim adamları ile işbirliği tanıtımı için Uluslararası Birliği, İsviçre'de Amerikan Okulu (TASIS), Uluslararası Eğitim ACCELS, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), British Council, Fransa büyükelçilikleri, İtalya, Türkiye, Kore Amerikan Konseyleri, Barış Gücü (ABD), Johann Wolfgang von Goethe Enstitüsü, University of Maryland (ABD ), Lomonosov University of Exeter (GB), Yonsei Üniversitesi (Güney Kore), MSÜ, Novosibirsk Devlet Üniversitesi, Kazan Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, İşletme, Ekonomi Hukuku ve diğer Kazakistan Enstitüleri. Bu öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesi için büyük bir alandır.

İlk Kazakistan üniversiteler arasında akademisyen EA Buketov yüksek öğrenim alanında en prestijli uluslararası kuruluşların birinin üyesi olduktan sonra Mayıs 2005 yılında, Karaganda Eyalet Üniversitesi adında - Üniversite Değerleri Temel ve Haklar Magna Charta Observatory Bologna merkezli, Avrupa'nın en eski üniversitede İtalya,.

KSÜ Kazakistan yüksek öğretim kurumlarının genel sıralamasında multidisipliner üniversiteleri arasında ilk üçte sürekli, aynı zamanda en iyi üniversiteler QS Dünya Üniversiteler Sıralaması, global derecelendirme Webometrix küresel sıralamasında tanıtıldı.

Akademisyen EA Buketov adını Karaganda State University'de çalışma sadece yerli öğrenciler için cazip. yurt dışından 200'den fazla öğrenci Üniversitesinde eğitim almak.

KSÜ rekabet onun iyi gelişmiş altyapı ile desteklenmektedir. 11 akademik binalar, 1.7 milyon kitap, modern okuma odaları, elektronik kaynaklar ve medya kütüphanelerin salonları içeren bir bilimsel kütüphane vardır. Üniversite ayrıca 6 iyi düzenlenmiş yurtları vardır; bir sanatoryum, bir dispanser, bir öğrencinin ev kompleksi, catering, out-of-town dinlenme alanları ve pratik eğitim, çağdaş spor tesisleri için alanlar.

Üniversitemizin dinamik gelişme bizi güvenle ileriye bakmak için izin verir. Biz yeni eğitim teknolojilerini, işgücü piyasasında rekabet sabitlenmesini, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak sürekli eğitim ve temel bilgi muhafaza tanıtan, klasik üniversite gelenekleri doğrultusunda bizim geleceği görmek, ana tablolara göre sosyal politikanın gerçekleştirilmesi Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Adreslerdeki delievered.

Akademisyen EA Buketov adını Karaganda Devlet Üniversitesi'nde okuyan gelecekte iyi umutları garantisidir.
Karaganda Devlet Üniversitesi adına hoş geldiniz!

Yorum eklemek için giriş yapın